Vyberte si z ponuky

Oznámenie o uzatvorení prevádzok fitnescentier Slyofit 13.-29.3.

Dátum pridania:  12.03.2020

Týmto oznamujeme všetkým návštevníkom a klientom fitnescentier Slyofit, že

prevádzky budú uzatvorené z preventívnych dôvodov ako opatrenie voči šíreniu

koronavírusu.

Termín prerušenia činností platí od 13. 3. 2020 ( piatok ) do 29. 3. 2020 ( nedeľa )

PREDBEŽNE. O termíne otvorenia a následných krokoch a opatreniach po tomto termíne vás

budeme včas informovať po vyhodnotení aktuálnej situácie na našej facebookovej a webovej

stránke. Týmto sa zároveň ospravedlňujeme Vám všetkým, zároveň sme presvedčení, že

uvedeným opatreniam porozumiete. VŠETKÝM držiteľom časových permanentiek bude bezplatne predĺžená platnosť

permanentky o počet dní, ktoré budú fitnescentrá uzatvorené. Bližšie informácie budú

poskytnuté pri recepciách fitnescentier. Počas doby prerušenia prevádzky fitnescentier bude prebiehať dôkladná dezinfekcia

všetkých priestorov, cvičebných strojov a náradia, aby po pominutí tejto nepríjemnej situácie

boli fitnescentrá pripravené na váš návrat do cvičebného procesu a vytvorenie pohodovej

komfortnej atmosféry pre vás.

NIE JE DôVOD NA PANIKU, ALE JE DôVOD NA ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE