SKUPINOVÉ CVIČENIA

Hodiny ZDRAVOTNÝCH CVIČENÍ a pre nadšencov FUNKČNÝCH TRÉNINGOV či BOXU sú k dispozícií kvalifikovaní tréneri aj na tieto druh aktivít.