CENNÍK

Cenník SLYO FIT Justičná:

Cennik 2017 Justicna.pdf

Cenník SLYO FIT Škultétyho:

Cennik 2017.pdf

* informácie a rezervácia na recepcii alebo e-mailom na info@slyo.sk