JUSTIČNÁ CEZ VÍKEND OPÄŤ OTVORENÁ AKO BEZOBSLUŽNÁ PREVÁDZKA

 

Vážení priaznivci fitnes a zvlášť Slyofitu,

dávame vám do pozornosti znovuotvorenie našej prevádzky na ul. Justičnej počas

sobôt a nedieľ.

Ako sme už avizovali, v posledných týždňoch sme riešili technickú stránku

“ bezobslužnej prevádzky „, v tomto našom zariadení. Hlavným našim cieľom je sprístupniť

fitnescentrum vám, našim klientom v čo najväčšom rozsahu aj mimo obvyklých otváracích

hodín, t.j. postupne 24 hodín denne.

Od tohto víkendu, t.j. 18. 7. – 19. 7. 2020 bude táto prevádzka prvýkrát sprístupnená

“ bezobslužne „. Základné inštrukcie k bezproblémovému vstupu do fitnescentra sú uvedené

nižšie.

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že sa jedná o náš prvý pokus o toto riešenie, a

preto vás žiadame o trpezlivosť pri riešení prípadných problémov vyplývajúcich z toho, že s

týmto systémom nemáme dosiaľ žiadne skúsenosti a je možné vyskytnutie sa komplikácii.

My sa samozrejme pokúsime čo najskôr vychytať všetky muchy, aby sme do budúcna splnili

náš cieľ a poskytli vám, klientom možnosť využívať priestory tohto fitnescentra 24 hodín

denne.

ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE K VSTUPU POČAS VÍKENDOV prevádzka JUSTIČNÁ:

– vstup je umožnený len držiteľom permanentiek, t.j. vstupových a časových, resp. držiteľom

čipov, zakúpenie jednorazového vstupu nie je možné

– vpravo pri vchodových dverách je umiestnená čítačka kariet, na ktorú priložte vstupovú

kartu, resp. čip, dvere potiahnite, otvoria sa

– v prezúvacej miestnosti sa vyzujte, odložte obuv do skrinky na to určenej

– na ľavej strane dverí je umiestnená opäť čítačka kariet, opäť priložte vstupovú kartu, resp.

čip, dvere potiahnite, otvoria sa

– vojdite do šatní, kľúče sú umiestnené v zámkoch skriniek, prezlečte sa, zoberte si všetky

veci, ktoré potrebujete k cvičeniu a prejdite k turniketu

– k prejdeniu turniketom takisto použite vstupovú kartu, resp. čip priložením na turniket.

POZOR: každým prejdením turniketom smerom do cvičebnej plochy, bude odrátaný jeden

vstup, preto neprechádzajte turniketom opakovane ! ( platí pre držiteľov vstupových

permanentiek )

– odchod z cvičebnej plochy cez turniket opätovne prebieha priložením permanentky, resp.

čipu k turniketu, následne prezlečenie a osprchovanie v šatni

– pri odchode pre otvorenie vstupných dverí už len stlačte vypínač umiestnený vľavo a

prosím skontrolujte dovretie vstupných dverí

– v tejto fáze testovania tohto systému žiaľ nie sme schopní zabezpečiť predaj doplnkov (

káva, proteíny, bcaa atď ), ako ste zvyknutí, preto budú nedostupné, nevstupujte prosím do

priestorov recepcie, baru

– poháre na vodu a pitná voda je samozrejme k dispozícii v samostatnom na tu určenom

mieste

– na záver vás žiadame o dodržiavanie základných princípov slušného správania a

športovania, prosíme o využívanie športoviska na to, na čo je určené, veríme, že tento krok

ako prevádzkovatelia neoľutujeme a priestory fitnescentra, takisto športové náradie a

pomôcky budú nepoškodené.

– vstup osobám pod vplyvom alkoholu je prísne zakázaný !

PRIESTOR JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM, PRÍPADNÉ POŠKODENIA

MAJETKU PREVÁDZKOVATEĽA BUDÚ RIEŠENÉ PRÍSLUŠNÝMI POSTUPMI

V prípade potreby volajte tel. č.0905454819