OTVORENIE PREVÁDZOK OD 3.6.2020

Pozdravujeme všetkých priaznivcov športu a zvlášť návštevníkov, klientov, členov nášho Slyofitu.

Blíži sa nami všetkými dlho očakávaná chvíľa znovuotvorenia našich fitnescentier, ktorá nastane v stredu 3.6.2020. Veríme, že ste takisto plní nedočkavosti a chuti poriadne si zatrénovať, aj keď sme presvedčení, že mnohí z vás sa pohybovým aktivitám aspoň v obmedzenom režime neprestali venovať.

Pre tých, ktorých pohyb mimo fitka nelákal, resp. nenašli vôľu a motiváciu trénovať máme v oboch prevádzkach pripravené váhy s novými batériami, kvôli veľkému záujmu o váženie, prosíme rezervovať si termín váženia na info@slyo.sk :-)…..

Teraz vážne, uvedieme niekoľko dôležitých informácii a inštrukcií, ktoré sú stanovené príslušnými úradmi SR, a ktoré sme povinní ako prevádzkovateľ fitnescentier dodržiavať a prísne kontrolovať. Preto vás všetkých žiadame o dodržiavanie nižšie uvedených prevažne hygienických pokynov. Ide nám samozrejme predovšetkým o zodpovedné správanie sa voči sebe navzájom s ohľadom na šírenie sa Covid-u 19, takisto predpokladáme prísne kontroly priestorov fitnescentier pracovníkmi príslušných úradov SR s kompetenciami na udeľovanie vysokých pokút pre prevádzkovateľov fitnescentier a ich návštevníkom.

Sme presvedčení, že chápete, že dodržiavanie všetkých opatrení záleží hlavne na vás, našich klientoch, na vašom správaní sa, na vašej ohľaduplnosti……, bez vašej spolupráce nie sme schopní sami zabezpečiť dodržiavanie všetkých potrebných opatrení.

Veríme teda, že spoločnými silami dokážeme fungovať vo vnútorných priestoroch našich prevádzok bez napomenutí, trestov, pokút, zbytočných konfrontácii a pod. …

Verte, že počas núteného zavretia našich fitiek sme nazaháľali a veríme, že tie zlepšenia postriehnete a oceníte. Stihli sme zrekonštruovať vnútorné priestory na Škultétyho a na Justičnej sme nainštalovali individuálnu multifunkčnú silovú konštrukciu Wodgear „od profesionálov pre profesionálov“.

Ďalšou významnou novinkou je, že pripravujeme prevádzku na ul. Justičnej k fungovaniu “ bez obslužne „, to znamená, že tento priestor bude k dispozícii na cvičenie aj mimo doterajších bežných otváracích hodín pre členov a držiteľov permanentiek.

Do doby úspešného spustenia tohto systému na ul. Justičná bude táto prevádzka otvorená PO – PiA, 6:00 – 21:00, t.j. mimo soboty a nedele. Predpokladáme, že tento stav potrvá cca 2 – 3 týždne, po úspešnom spustení “ bez obslužného “ systému bude cez víkendy, v skorých ranných a neskorých večerných hodinách otvorená bez obslužne. Podrobnosti vám prostredníctvom FCB a webu včas oznámime.

Za dôležitú informáciu pre vás ešte považujeme to, že všetkým vám, držiteľom časových permanentiek ( mesačná, 3 mesačná, polročná, ročná ) sme predĺžili platnosť permanentiek o počet dní, počas ktorých boli prevádzky uzatvorené.

Hygienické pokyny stanovené príslušnými úradmi SR: postupne budú dopĺňané

POVOLENÉ:

– sprístupnené šatne

– sprístupnené sprchy

– trénovanie bez rúšok

– vlastné poháre na tekutiny

POVINNÉ:

dezinfekcia rúk pri vstupe do vnútorných priestorov pripraveným dezinfekčným prostriedkom

dezinfekcia každého stanovišťa, cvičebného náčinia, rukoväte činiek

maximálny počet ľudí na ploche je limitovaný celkovou podlahovou plochou a 10 m2 na osobu

dva uteráky k cvičeniu, jeden ako podložka pri cvičení na lavičke, druhý na utieranie potu

používanie prezuviek do spŕch

vedenie evidencie zákazníkov po dobu 30 dní

ZAKÁZANÉ:

– používanie iných, ako vlastných pohárov na nápoje a tekutiny