VIP PERMANENTKY – OZNAM

OZNÁMENIE

Z dôvodu prevencie voči šíreniu COVID 19, oznamujeme

klientom Slyofitu, že sauny v našich prevádzkach nebudú

uvedené do činnosti minimálne do 31.12.2020.

Prosíme preto záujemcov o kúpu časových permanentiek

typu VIP ( mesačná, štvrťročná, polročná, ročná ), aby zvážili

ich zakúpenie, resp., aby sa o podrobnostiach o kúpe iných

typov permanentiek informovali u pracovníkov Slyofitu.

O termíne znovuuvedenia sáun do prevádzok vás

budeme včas informovať v závislosti na vývoji

epidemiologickej situácie v SR.

Za pochopenie ďakujeme,

Slyofit.